Nad touto čárou se nachází reklama poskytovatele tohoto prostoru za jejíž obsah neodpovídáme.

Mýty a fakta o fenoménu AMWAY

Cíle této stránkyMýty a fakta o AmwayZákladní informaceOdkazy a zdrojeDiskusní fórumadmin@kvalitni.vyrobce.cz

Je vůbec potřeba nějaká další stránka o Amway? Vždyť o Amway už přece bylo řečeno a napsáno tolik...
Ano, je to tak. Amway je obrovský fenomén. Téměř každý o ní už slyšel. A téměř každý má pocit, že přesně ví o co jde.
Někdy ovšem jsou představy lidí o Amway neskutečně daleko od reality. Je opravdu smutné, že čím méně takový člověk ví, tím více "dobrých rad" je ochoten rozdávat na všechny strany. A ještě smutnější je, že lidé, kteří by mohli v Amway byznysu uspět, se někdy nepustí do jeho budování pouze na základě těchto "dobrých rad".
Lidský život je plný voleb a rozhodnutí. V každém okamžiku stojíme na křižovatce a musíme se rozhodnout jak dál. Naše současná situace je vždy výsledkem našich předchozích rozhodnutí. Vaše dnešní rozhodnutí ovlivní celý zbytek vašeho života. A pouze vy osobně ponesete důsledky, ne ten kdo vám "poradí". Proto vždy čerpejte z důvěryhodných a relevantních zdrojů. Vždy přemýšlejte o motivech a fundovanosti vašeho rádce. Vždy si položte otázku "Bude mít ten, co mi radí, prospěch z mého úspěchu nebo z mého neúspěchu?"
Člověk, který vědomě šíří lži, nepravdy či polopravdy je politováníhodný. Takový člověk si neuvědomuje, jak moc může ublížit někomu, komu dá falešné informace...(ale někteří si to možná uvědomují a proto to dělají...). V případě, že mýty a lži rozšiřuje novinář, je situace ještě tragičtější. Takový člověk totiž ovlivňuje doslova tisíce lidí...
A protože žijeme ve věku internetu, kdy "novinářem" může být úplně každý, bohužel těch nepřesných a často lživých informací koluje po síti opravdu hodně.
Nevadí mi, když má někdo na Amway negativní názor, ani když ho šíří dál. Ale je na pováženou, pokud k tomu používá lží, bludů a falešných argumentů...

Jsou dva základní způsoby, jak se osobně setkáte s firmou Amway. Buď budete osloven jako zákazník - NVP vám nabídne zboží. Nebo budete osloven jako potenciální partner - NVP vám nabídne spolupráci.
Oby tyto způsoby se mohou překrývat. Ale oba tyto způsoby mohou být rozdílné. A oba tyto způsoby mohou generovat různé otázky a různé postoje k firmě Amway. Mám na mysli například to, že pokud byl někdo osloven neznámým člověkem s nabídkou zboží Amway, může si vytvořit paradigma, že spolupráce s Amway znamená výhradně a jen oslovování cizích lidí a nabízení zboží. Ale to je chyba. Spolupráce s Amway může znamenat a také znamená něco úplně jiného...


Cíle těchto stránek:


Než začnete číst další řádky, velmi doporučuji navštívit oficiální stránky Amway a Amway ČR. Ale pokud se opravdu chcete dozvědět co nejvíc informací, nestačí prohlédnout úvodní stránku. Zvláště doporučuji pročíst všechny části kapitol Podnikatelská příležitost, Náš příběh a FAQ. Pokud i po prostudování výše uvedených stránek budete mít na srdci nějaké nezodpovězené otázky, pochybnosti či nejasnosti, pokračujte zde. Pokusíme se odpovědět na časté otázky a pokusíme se předložit fakta která uvádějí na pravou míru nejčastější mýty, lži a fámy kolující o Amway. Pokud chcete diskutovat, je vám k dispozici diskusní Fórum. Všechny informace zde uvedené jsou čerpány z mnoha zdrojů. Soupis zdrojů bude uveden.


Máme-li se smysluplně bavit o Amway, je třeba si vymezit pojmy. Jsou totiž dvě základní části Amway, které velice úzce spolupracují, jedna bez druhé nemůže existovat (a to je možná důvod, proč je laici nerozlišují), ale přesto jsou naprosto různé. Jsou to Amway - výrobce a Amway - síť.
Amway je unikátní výrobce, který začal s jediným výrobkem v garáži, dnes vyrábí stovky výrobků v několika kategoriích a výrobkových řadách. Výrobní závody má v mnoha zemích po celém světě. Je držitelem řady patentů a unikátních technologií a ve svém oboru patří k absolutní světové špičce.
Od počátku se výrobky Amway neprodávají v klasické obchodní síti, ale formou přímého prodeje. Přímý prodej není nic magického ani nového. Je to naprosto legitimní způsob distribuce zboží, přinášejíci výhody, pochopitelně i nevýhody, jako jakýkoliv jiný způsob distribuce. Přímý prodej se neustále, stejně jako vše ostatní, vyvíjí, reaguje na změny společenské i technologické.
Základní koncept společnosti Amway je však stále stejný. Zboží k zákazníkům neputuje obchodním řetězcem zakončeným maloobchodem, ale uzavřenou sítí odběratelů a prodejců. Síť je postavená na víceúrovňovém marketingu, netvoří ji zaměstnanci Amway, ale jednotliví nezávislí podnikatelé(NVP), kteří jsou jednotlivě obchodními partnery Amway. Celá struktura stojí na unikátním marketingovém plánu, který stanovuje podíl na zisku jednotlivých NVP z obratu, který dosáhli. Každý z NVP je smluvně svázán přímo s firmou Amway, avšak členství mu musí zprostředkovat již registrovaný člen. Celá odběratelská síť je tvořena různými systémy, které jsou do jisté míry nezávislé na Amway, ve smyslu vlastních podpůrných programů a pomůcek. Podpůrný systém je postavený na základě dobrovolné spolupráce jednotlivých NVP.


Opravdu důležitá fakta:

Nejčastější mýtyFakta k zamyšlení
Proč NVP tají jméno firmy,to se za Amway stydí?Rozhodně se nestydí. Naopak. Většina je na příslušnost k Amway hrdá.
Vysvětlení celého marketingového plánu trvá určitý čas. Každý NVP, pokud chce dělat svou práci dobře,tzn. vysvětlit plán tak, abyste ho pochopili, potřebuje vaší soustředěnou pozornost po tento čas. Proto je nezbytné osobní setkání. To vyžaduje aktivní přístup nejen od toho, kdo vysvětluje, ale i od toho, kdo poslouchá. NVP neví, jakou zkušenost a jaký názor máte na Amway. On neví, jaké informace nebo dezinformace máte v hlavě v souvislosti s Amway. On vás naprosto férově a otevřeně zve na obchodní schůzku. On chce, ve vašem vlastním zájmu, abyste na tu schůzku přišli s otevřenou myslí a bez předsudků. Tento přístup dává šanci i lidem, kteří mají o Amway naprosto mylné představy, aby byli ochotní naslouchat a vnímat fakta. Tento přístup rozhodně nikomu neublíží, protože vše podstatné se dozví během schůzky.
Je to nelegální.Amway je na trhu už tak dlouho... V USA od roku 1959. V současnosti funguje na více než 80 trzích po celém světě a v každé zemi velice pečlivě dbá, aby její podnikání bylo v souladu s místní legislativou. Funguje dokonce i v Číně, kde vybudovala obrovskou továrnu a když čínská komunistická vláda změnila zákony a zakázala přímý prodej, upravila firma prodejní plán, tak aby vyhovoval...
Nechce se mi věřit, že kdyby Amway byla nelegální, ještě by se nenašel nikdo, kdo by to prokázal. Snaha byla, v minulosti vedla Amway v USA soudní spor o legálnosti, který ovšem vyhrála... Ve všech zemích, i v těch s nejpřísnějšími zákony je legální. Amway je členem FEDSA i WFDSA, v ČR členem ČNSPP a kolektivním členem Svazu obchodu.
Pokud vám někdo tvrdí, že je to nelegální, nezákonné, zeptejte se ho na konkrétní paragrafy. Dle našeho zákonodárství, je každý, kdo ví o trestném činu povinen to oznámit, jinak se sám dopouští trestného činu...
Amway vyrábí, dováží a prodává zboží. Vše dle zákonů. Co je nelegální?
Pochopitelně. Spolupracuje s tisíci nezávislých podnikatelů. Jednotliví lidé se mohou dopouštět nelegálností a trestných činů, ale to už nemá nic společného s Amway. Pokud firma zjistí, že někdo poškozuje její jméno, vyvozuje z toho vždy důsledky.
Firmy zabývající se přímým prodejem jsou často podrobeny mnohem přísnějším pravidlům, než firmy dělající tradiční prodej. Navíc firmy sdružené v ČNSPP jsou povinny dodržovat velmi přísný etický kodex a firma Amway má sama nastavena velmi přísná kriteria v Obchodních zásadách a Etickém kodexu. Takže mluvit o nelegálnosti Amway je stejné jako mluvit o nelegálnosti Coca Coly, nelegálnosti Aralu, nelegálnosti McDonaldu, nelegálnosti Tesca atd...
Je to neetické, nemorálníPokud pominu přesvědčené komunisty, pro které je každé podnikání neetické a nemorální, musím se zeptat: "A v čem?" Argumentem pro neetičnost bývá často, že to je letadlo, že to je nelegální, že je to manipulování s lidmi, atd. Tyto "argumenty" vysvětlujeme v textu níže nebo výše. Takže jen fakta, proč je podnikání Amway etické a morální.
Je to podnikání, které je založené na filozofii win-win. Vítěz-vítěz. Na této filozofii funguje většina úspěšných firem. Pokud jakékoliv podnikání není výhodné pro všechny zúčastněné, firma brzy skončí. Pokud NVP nejedná eticky, nebude nikdy schopen vybudovat dlouhodobě prosperující podnik. Pravidla jsou nastavena tak, že i kdyby člověk chtěl "obcházet" etiku a morálku, prostě se mu to nevyplatí. Etika se vyplácí. (To je možná důvod, proč hodně lidí podnikání s Amway zanechá - zjistí, že se to prostě nedá ošulit, že je třeba poctivě a tvrdě pracovat. Na sobě a pro svůj podnik.)
Pokud chci být úspěšný v Amway, musím nabídnout kvalitní službu. Pokud chci být velmi úspěšný v Amway, musím POMOCI někomu druhému, aby se stal úspěšným. Stát se úspěšným v Amway je běh na dlouhou trať. A etičnost a morálnost jsou nezbytné pilíře na kterých je ten úspěch položen. Amway v žádném případě není pro lidi, kteří nejsou ochotni pomáhat sobě tím, že budou pomáhat druhým.
Je to letadlo. Je to pyramida.Je třeba si vyjasnit pojmy. Často jsou tyto pojmy používány jako synonyma pro vyjádření jedné věci. Lidé tak nazývají podvodný způsob získávání peněz postavený na vkladu nových účastníků, jejichž jediným úkolem je získat další lidi, kteří přinesou nový vklad, atakdále, pořád dokola. Slovo pyramida je ale vyjádřením tvaru takové struktury. Na pyramidové struktuře není ale vůbec nic špatného. Takovou strukturu má každá firma, každá organizace, každé společenství lidí. Takže tvrzení "Amway je pyramida" je stejně relevantní jako tvrzení firma xxx je pyramida, církev je pyramida, stát je pyramida, fotbalový svaz je pyramida, atd.
Naproti tomu tvrzení Amway je letadlo je naprosto lživé. Amway není způsob získávání peněz postavený na vkladu nových účastníků, kteří získávají další lidi, kteří přinesou nový vklad, atakdále, pořád dokola.
Odpor lidí k letadlu je pochopitelný a je naprosto v pořádku - je to podvod. Ovšem odpor lidí k pyramidě je zbytečný. Pokud pracujete jako zaměstnanec, jste součástí pyramidy vaší firmy. V zaměstnání je ale přesně daná pozice a reálná šance na postup do vyššího patra je velmi malá a hlavně velmi omezená. Jediný jistý způsob jak se dostat na vrchol pyramidy je založit vlastní firmu a postavit si svou vlastní pyramidu. To samé je v Amway! Úplně stejné jako v jiném podnikání. Na rozdíl od zaměstnance, který celý život stráví v pyramidě na přibližně stejné úrovni, dané jeho vzděláním a oborem, podnikatel (i NVP) si může vybudovat tak velkou pyramidu jakou chce a vždy bude na jejím vrcholu.
Nechám na vás, posoudit, jestli je lepší být na vrcholu pyramidy nebo na její základně...

Několik hlavních rozdílů mezi "letadlem" a legálním pyramidovým systémem:
Letadlo:

 • Lovení duší je hlavní priorita - je to jediný zdroj peněz tekoucích do systému.
 • Systémem neputuje žádné zboží nebo jen "zboží" virtuální, uměle vytvořené.
 • Lidi dole musí přijít o peníze, aby špička vydělala.
 • Zastaví-li se příliv lidí, systém se rozpadá.
 • Vysoké vstupní vklady, povinný odběr neprodejného nebo virtuálního zboží.
 • Žádné záruky, neexistuje možnost odstoupení beze ztráty.
 • Rozpad vztahů - připravíte-li někoho o peníze, končí vztah.
 • Slibují vám bezpracné a lehké zisky.
Amway podnikání:
 • Hlavní priorita je obrat spotřebního zboží.
 • Systém je postaven na distribuci širokého sortimentu kvalitního spotřebního zboží.
 • Vydělávat může každý, kdo se zapojí,na všech úrovních. Nikdo nepřichází o žádné peníze.
 • Celý systém funguje spolehlivě, i kdyby se už nikdo nový nezapojil.
 • Neexistuje povinný odběr zboží. Minimální vstupní poplatek pokrývá pouze cenu nejnutnějších materiálů a pomůcek.
 • Záruka - zkušební doba pro možnost odstoupit s navráceným vkladem je 180 dní. Záruka spokojenosti na všechno zboží. Možnost zpětného odkupu neprodaného zboží.
 • Pozvete-li někoho ke spolupráci - nic neriskuje, nikdo nepřijde kvůli vám o peníze, nemůžete ohrozit své vztahy.
 • Odměna je pouze za odvedenou práci. Žádný rychlý a bezpracný zisk.
Nikdo v tom nemůže vydělat, jen ti co to založili.Omyl. Členem odběratelské sítě jsou dnes na světě 3,5 milony lidí. Někteří z nich už desítky let, někteří teprve měsíce. Opravdu myslíte, že vydělávají jen zakladatelé a dalších 3 499 998 lidí prodělává? Uvědomte si, že členství neznamená doživotní závazek. Každý rok musí každý člen vyhodnotit, co mu to přináší a vědomě potvrdit svou účast i na další rok. A žádná síla nemůže nikoho donutit, aby to dělal, když by v tom nic nevydělal... Výše příjmu nezáleží ani na pořadí vstupu. Ten, kdo vstoupil před rokem, může vydělávat mnohonásobně více, než ten kdo vstoupil před 40 lety. Příjem je závislý výhradně na odvedené práci. Výpočet je transparentní a pro každého naprosto stejný.
Amway dělá celosvětově obrat v řádu miliard dolarů. Hodně velká část zisku se vrací do systému formou provizí. Provize jsou vypláceny již od měsíčního obratu (u nás) cca 5000,- Kč. K tomu si připočítejte zisk NVP tvořený maloobchodní marží. Lidí, kteří se tímto podnikáním úspěšně živí anebo si tím velmi dobře přivydělávají je opravdu hodně.
Zboží je nekvalitní.Na tento argument je jednoduchá námitka. Na každý výrobek (až na několik vyjímek, které mají vlastní režim záruk) dává Amway 100% záruku spokojenosti až 90 dnů. To znamená, pokud nebudete s výrobkem spokojení, máte tři měsíce na vrácení a získání peněz zpět. Opravdu si myslíte, že firma s nekvalitním zbožím by takovou záruku dávala?
Amway drží řadu unikátních patentů, řada výrobků je ve své oblasti naprosto bezkonkurenční. Potravinové doplňky Nutrilite jsou celosvětově nejprodávanější značkou, kosmetika Artistry patří mezi pět nejprodávanějších značek, systém úpravy vody je naprosto bezkonkurenční, atd.
Trh a čas prověřily kvalitu zboží.
Zboží je předražené.Každý obchodník vám řekne, že cena není rozhodující! Mnohem důležitější je najít potřebu lidí a uspokojit jí. Amway nežije ve vzduchoprázdnu, firma žije v konkurenčním prostředí a těžko by uspěla, kdyby prodávala předražené zboží. Cena sama o sobě neříká nic. Když vám řeknu, že vám prodám čokoládu za 1000 korun, bude vám připadat drahá. Ale když vám řeknu, že je jí 100 kilo, je najednou úplně jiná situace. Podobná situace je u Amway. Jedním ze základních principů Amway výrobků je koncentrovanost. Má to svojí logiku. Vysokoobrátkové zboží v malém balení vyžaduje velmi časté nákupy, zatímco koncentrát dlouho vydrží. Koncentrát šetří životní prostředí - méně obalů, méně dopravy, méně odpadu,atd. Koncentrát je dražší než stejné množství konkurenčního prostředku. Ale ředí se vodou. Takže pokud porovnáváme ceny, musíme vždy porovnávat jednotkové ceny použití - kolik stojí jedna dávka. A tady by se asi hodně lidí divilo, že Amway výrobky vycházejí mnohem levněji, než jejich oblíbené "levné" značky.
Pochopitelně, že jsou i jiná hlediska pro porovnávání cen. Například v kosmetice je cena ukazatelem kvality. Těžko přesvědčíte někoho, že máte nejkvalitnější produkt na světě s cenou jako běžný produkt z tržnice. Prostě je jistý cenový standard, který odráží náročnost výroby, surovinovou kvalitu, náročnost výzkumu a testování produktu, atd.
Dále jsou věci, které penězi nenahradíte. Někdo si prostě rád zaplatí za luxus, za "značku", za exkluzivitu, za kvalitu, za ekologičnost, za druhotné úspory, které převýší náklady, atd. Izolovaná cena opavdu není až tak důležitá. Navíc u Amway má každý možnost vyhodnotit poměr cena/výkon bez rizika, viz 100% záruka...
A poslední poznámka týkající se ceny. Vzhledem ke globálnímu rozsahu firmy je cenová kalkulace výrobků ve všech zemích podobná. Pochopitelně, že je braná v úvahu i místní situace. Takže před deseti lety, kdy průměrný plat v ČR byl ani ne třetinový, působily Amway výrobky na první pohled opravdu draze. Od té doby, se ceny drží na přibližně stejné úrovni, mnohé výrobky jsou dnes dokonce levnější, přitom kupní síla průměrné rodiny je mnohonásobná. Zkuste si najít deset let staré ceníky konkurenčních výrobků a uvidíte, jak šly jejich ceny nahoru...
Navíc každý člověk, pokud chce ušetřit, může se stát partnerem firmy a nakupovat veškeré zboží za velkoobchodní cenu.
Kdyby byly výrobky tak skvělé, všichni by používali jen je. Tento argument, ostatně jako valná většina ostatních vzbudí úsměv na rtech nejen znalci Amway, ale každému logicky myslícímu člověku. Je to podobné, jako by někdo snižoval hodnotu Mercedesu, že by říkal:"kdyby to byla tak dobrá auta, každý by ho měl"... Co na to říct? Snad jen to, že je dobře, že je konkurence. Protože to tlačí na zvyšování kvality a to je dobře pro každého zákazníka. Každý si ten svůj výrobek najde. Já mám zkušenost, že každý, kdo si Amway výrobky vyzkouší, těžko pak už hledá alternativu. Ale prostě se smiřme s tím, že ne každý to používá. To nic nevypovídá o kvalitě.
Kdyby to vydělávalo tolik peněz, všichni by to dělali.Častěčně podobná odpověď jako výše. Prostě to peníze vydělává a ne každý to dělá. Zrovna tak jako peníze vydělává spousta jiných byznysů a ne každý je dělá. Někdo měl smůlu, že zatím Amway příležitost nedostal, někdo ji dostal a neoslovila ho. Prostě to peníze vydělává tomu, kdo pilně pracuje, jako každý dobrý podnikatelský plán. Je pro mě těžko pochopitelné, že někdo poměřuje kvalitu příležitosti tím, jestli oslovila každého.
To je totéž, jakoby říkal: "naftařství, bankéřství, realitní makléřství, atd. nevydělává peníze, jinak by to přeci dělal každý..."
Nemůže to fungovat, protože v x tém patře už by v tom byl celý svět.Oblíbený argument intelektuálů, vzdělanců, matematiků, logiků, praktiků, realistů, atd. Ovšem na otázku jak to, že už to funguje už 40 let a celý svět v tom není, odpovědět neumí. Naopak, je to pro ně důkaz, že to nefunguje.
Matematika je kouzelná, ale jakmile jsou do něčeho zapleteni lidi, zapomeňte na matematiku. Při vysvětlování konceptu tohoto podnikání se používá matematický model, ale realita je pochopitelně jiná. Každý člověk je originál, osobnost, která se nedá předem spočítat. Navíc každý kdo vstupuje do tohoto podnikání, má jiné ambice a cíle. Žádná skupina nikdy neroste matematicky přesně - geometrickou řadou. A přesto, nebo možná právě proto, to funguje skvěle. V tom je to krásné, je to podnikání s lidmi a o lidech.
Přesto matematika má místo v byznysu. Spočítat si můžete přesnou výši odměny při daném počtu lidí, struktuře skupiny a jednotlivých obratech. To vám umožňuje plánovat, dávat si cíle a stanovovat plán pro jejich dosažení. Zajímavé je, že když na matematický argument s geometrickou řadou odpovím matematickým argumentem z oblasti statistiky a pravděpodobnosti, takový logik najednou zapomene na matematiku a začne uvažovat emocionálně. Ono totiž statisticky není možné, abyste nabídli tuto příležitost určitému počtu lidí a všichni řekli buď ano nebo ne. Prostě obě odpovědi budou zastoupeny. Takže ten obchod funguje i dle matematiky...
Nikdo to nechce dělat.Odvážné tvrzení. Tvrdit, že to nikdo nechce dělat, je stejně hloupé jako tvrdit, že to chtějí dělat všichni... Je to statistika, viz výše...
Každý kdo to dělá, musí být fanatik.Fanatik je silné slovo. Co si pod tím představit? Nekritické ztotožnění s určitou myšlenkou? Nebo její prosazování za každou cenu, i násilím? Hodně lidí zaměňuje entuziasmus, nadšení za fanatismus. Kde je hranice mezi loajálním, angažováným a nadšeným člověkem a fanatikem? Já myslím, že fanatik žije mimo realitu. Jeho mysl je zavřená. Nepřijímá žádné podněty a hájí svou pravdu do krve.
Fanatismus je při budování Amway byznysu na škodu. Kdo chce uspět, musí mít mysl otevřenou, vzdělávat se a odborně i lidsky růst. Kdo chce uspět, musí být zaměřený na cíl. Výsledky totiž vždy odpovídají vyvinutému úsilí. Je třeba být aktivní a dělat všechny důležité věci, které jsou potřeba. Je to obchod, je to podnikání se vším všudy a to vyžaduje chladnou hlavu a silnou vůli. Je třeba umět pružně reagovat, řešit problémy, přizpůsobovat se situaci. Ale je to podnikání s lidmi, takže je třeba být nadšený. Nadšení je totiž nakažlivé a pro duplikační byznys naprosto klíčové.
Pravda je, že člověk, který má vizi a je ochotný té vizi podřídit život se může jevit nezúčastněnému pozorovateli jako fanatik. Ale kdo chce být úspěšný, musí vždy v každém okamžiku vědět co dělá a proč to dělá. A to fanatici většinou nedokáží...
Je to sekta.Z čeho to lidé vyvozují? Sekta zbavuje člověka jeho individuality, jeho identity. Řídí se přísnými pravidly, která jsou vynucována i násilím. Vše je podřízeno jednomu vůdci/bohu/modle. Sekta zbavuje člověka vlastní vůle, sebevědomí,majetku, přátel, rodiny. Sekta deformuje lidi, tak, že nejsou bez ní schopni žít, atd.
Ani jeden z těchto znaků, ať hledám jak hledám, u Amway nenacházím. Každý NVP je nezávislý podnikatel. Cílem veškerých školení a seminářů je sebevědomá, silná osobnost, odborně na výši, která se umí svobodně rozhodovat, umí motivovat sebe i druhé, dosahuje úspěchů v různých oblastech života, včetně rodiny, je ekonomicky nezávislá, schopná empatie a přátelství, ochotná pomáhat druhým.
Možná někdo právě tohle považuje za sektářství: Společenství lidí, kteří mají pozitivní přístup k životu, nejsou zvyklí si stěžovat a naříkat, každý problém považují za výzvu, bojují za splnění cílů svých i svých přátel, atd.?
Je to praní mozků.Tak to je svým způsobem pravda :-). Ale výhradně v pozitivním slova smyslu! Negativní přístup k životu je tak hluboce zakořeněn v myslích lidí, že je naprosto žádoucí takové mozky "vyprat". Bohužel, ti lidé, kteří by to nejvíc potřebovali si ho vyprat nenechají a dál budou zamořovat svět negativitou. Pomluvy, závist, špatná nálada, malomyslnost, zbabělost, měšťácká zaprděnost, neschopnost řídit vlastní život, dát mu řád a směr, nedostatek sebevědomí a cílevědomosti, tolerance šlendriánu, průměrnost, strach a neustálá životní připosranost, neschopnost bojovat o své místo na tomto světě, o důstojné prožití života, o zasloužené a dostupné výdobytky naší doby, to jsou vlastnosti, které produkuje "většinová" společnost průměrných lidí. A je těžké cokoliv změnit ve svém životě, aniž byste nejdříve nezměnili svoje myšlení. Ať už chcete v životě změnit cokoliv, potřebujete nejdříve změnit svoje myšlení, svůj přístup k životu, svoje paradigmata.
Lidi, kteří se bojí, že by jim v Amway vyprali mozek si ho nechávají vypírat denodenně z novin, televize, od svých nadřízených, od politiků, od svých pivních kamarádů...
Vy sami musíte vyhodnotit, co je pro váš další život důležitější a přínosnější.
Je to manipulace s lidmi.Do důsledků vzato, vždy s vámi někdo manipuluje. Díváte-li se na televizi, čtete-li knihu, noviny, posloucháte své přátele, nadřízené, atd, vždy čelíte svým způsobem manipulaci. Problém je, že lidé jsou velmi často manipulováni nevědomky. Vidí zprávy v TV a druhý den papouškují co viděli a neuvědomí si, že je někdo zmanipuloval.
Lidé se velmi často rozhodují na základě emocí. Téměř vždy se rozhodují na základě emocí. Po shlédnutí marketingového plánu je každý pozitivně naladěn, vše do sebe logicky zapadá. Přesto se při rozhodování lidé neřídí logikou, ale emocí. Pokud je člověk naladěn pozitivně, připadá mu vše snadné. Problémy vnímá jen jako překonatelné překážky. Naopak negativně naladěný člověk vidí ve všem problém. Strach a jiné negativní emoce ochromí jeho akceschopnost, paralyzují jeho schopnosti a víru v sebe a v úspěch. Úspěšný NVP umí motivovat druhé lidi. Vzbudit v nich kladné emoce, které dávají lidem energii k překonání všech nesnází. Můžeme to nazvat manipulací? Jistě. Ale pozor. Kdo pochopí, jak funguje lidská psychika, nechává se takto zmanipulovat naprosto vědomě a dobrovolně. A co víc. Vyhledává každou možnost, jak se nechat manipulovat k pozitivitě. Čte pozitivní knihy, chodí na pozitivní semináře, setkává se s pozitivními lidmi. Protože si uvědomuje, že pokud to nebude dělat, jeho okolí (rodina, práce, televize, noviny, atd.) ho bude manipulovat k negativitě. To je celé tajemství těch školení, seminářů a pozitivní literatury. Každý člověk je schopen jakéhokoliv výkonu, pokud je ve správném psychickém rozpoložení. Smiřte se s tím, že není možné být bez emoce. Buď jste pozitivní nebo negativní. A protože pouze pozitivita vede člověka k úspěchu, chytří lidé se nechávají manipulovat k pozitivitě. A to není jen záležitost Amway. To platí v každé oblasti. A považte, lidé jsou dokonce ochotni platit dost vysoké sumy za to, že je nějaká speciálizovaná společnost bude na různých kurzech a seminářích pozitivně manipulovat. V Amway podnikání máte k dispozici propracovaný školící systém, který vás pouze za minimální (nákladovou) cenu bude udržovat na pozitivní hladině.
Takže se vrátím na začátek - Je to manipulace s lidmi? Kdo nechce být manipulován, ubrání se. Je ovšem otázka, zda to přinese něco dobrého pro další život. Ale kdo chce udělat velké změny k lepšímu ve svém životě, ten bude vděčný za tu pozitivní manipulaci, která se mu nabízí.
Myslím si, že tento argument o manipulování lidí používají nejvíc ti, kteří jsou nejvíc zmanipulovaní negativitou a vlastně o tom ani nevědí.
Je to jako ve sportu - až někdy uvidíte trenéra jak o přestávce "řve" na své svěřence, burcuje je a hecuje a motivuje, aby ze sebe vydali to nejlepší, pak si uvědomte, že je vlastně obyčejně manipuluje k dosažení vítězství. A to samé dělají amwayáci.
Ale na závěr dobrá zpráva, pro toho, kdo si myslí, že Amway manipuluje lidi a má z toho strach. Nebojte se. Úkolem NVP není zmanipulovat někoho, kdo nechce. To stojí totiž hodně energie a nepřináší to žádný efekt. NVP jen zjišťuje, zda opravdu chcete rozjet podnik a vydělávat peníze a k tomu vám nabízí psycholgickou (a nejen tu) podporu.
Každý amwayák nemluví o ničem jiném.Otázka je, jak často se ten, kdo takto argumentuje setkává s amwayáky. Řekl bych, že NVP, kterého baví to co dělá, o své práci mluví stejně často jako kdokoliv jiný, koho baví to co dělá. Ale tento argument je spíš myšlen tak, že lidi mají obavu, že když se setkají s NVP, bude je vždy "lámat, přesvědčovat, tahat" do svého byznysu, nebo jim bude "vnucovat" nějaké výrobky. Průměrně zkušený NVP ale ví, co funguje a co nefunguje. A taky ví, že základ úspěchu v Amway jsou pevné osobní vztahy. Takže mnohem spíše se bude snažit prohlubovat a upevňovat vztahy s vámi. Mám osobní zkušenost, že často je to naopak - lidé se sami vyptávají, často si i "rýpnou" a snaží se vyprovokovat diskusi, možná proto, aby vás pak mohli nařknout, že mluvíte pořád jen o Amway...
Amwayáci jsou ale ve společnosti přeci jen něčím nápadní. Rozhodně nečekejte, že si budou stěžovat, že budou nadávat na poměry, že budou šířit klepy, že budou šířit negativitu. Spíš je uslyšíte mluvit o snech a cílech, o plánech do budoucnosti, o úspěchu a povzbuzení. Amwayák vám nikdy neřekne - na to nemáš, to nedokážeš, to nejde. A taky počítejte s tím, že se rádi seznamují s novými lidmi a navazují nová přátelství.
Amwayáci se přetvařují.Jak už jsem psal, základem úspěchu jsou pevné vztahy. Přetvářka funguje pouze chvíli. Nikdo se nedokáže trvale přetvařovat. Takže jediný způsob jak vypadat lepším, je opravdu takový být. Lidi si myslí, že se amwayáci musí přetvařovat, protože jsou najednou "jiní". Jsou víc v pohodě, usmívají se, víc komunikují, atd. A to přeci není normální. Ale pro NVP je to normální! Každý NVP, který svůj obchod bere vážně, se snaží být profesionální. Slušnost, pozitivní jednání a chování, dobré vztahy to je základ. Uvědomte si prosím, že NVP, o kterém vy si myslíte, že se "jen přetvařuje" má upřímnou snahu opravdu takovým být. Věřte tomu, že člověk se může velmi změnit. Ale nejde to ze dne na den. Je to vědomý proces, který začíná tím, že se rozhodnu chovat se tak, jak je třeba. A pak se tak chovám. A časem se mi takové chování stane přirozeným.
Pokud si myslíte, že to je jen takový "nedosažitelný ideál", nenechte se mýlit. Amway byznys je neúprosný. Vaše výsledky vždy odpovídají vašemu výkonu.Takže pokud chcete vybudovat úspěšný, trvalý byznys, prostě MUSÍTE udělat co je třeba.
Pokud ho budete budovat s přetvářkou, nikdy ho nevybudujete.
Je to založené na shánění lidí.Lidi jsou potřeba pro každé podnikání. Ukažte mi prosím jediný podnik, jediný obchod, který se obejde bez lidí. Každý podnik potřebuje zaměstnance, dodavatele, odběratele a spoustu dalších lidí, kteří zajišťují všechny možné služby. Pokud nechcete být v kontaktu s lidmi, nezačínejte podnikat. NVP je podnikatel. Výhoda je, že nepotřebuje zaměstnance. Víte kolik starostí a úřadování je se zaměstnáváním lidí? NVP nemusí hledat dodavatele, nemusí vyřizovat žádné celní, dovozní, schvalovací předpisy, atd. O to se stará Amway. NVP má jediný úkol. Stará se o obrat. Ano, k tomu jsou potřeba lidi. K dosažení úspěchu potřebujete kolem sebe shromáždit tým schopných lidí. Úplně stejně, jako v jakémkoliv jiném druhu podnikání. Na rozdíl od jiných druhů podnikání, kdy jste na vše sami, vám podpůrný systém toto velmi ulehčuje. Můžu vás ujistit, že k úspěchu nepotřebujete "shánět" stovky lidí. Tento byznys není založen na shánění lidí. Je založen na vaší odbornosti, na tom, zda ze sebe dokážete udělat dostatečně fungující vzor, který bude ochotný někdo následovat - duplikovat. Pokud toto nedokážete, i kdybyste sehnali tisíce lidí, nevyděláte ani korunu.
Nikde ve světě to nefunguje.Co na toto říct? Kdyby to nefungovalo, tak by to prostě už neexistovalo. V žádné zemi, kde Amway začala podnikat ještě neskončila... Funguje to.
Každý člen je nucen poslouchat kazety a chodit na semináře.Tak toto je častá výtka. Předně je třeba říct - nemusíte nic. Vy jste podnikatel, nikdo vás nešéfuje a nenařizuje, co máte dělat. Vaše podnikání může mít spousty podob. Záleží, jakým způsobem chcete svůj podnik budovat, jaké cíle a ambice máte. Takže se klidně můžete obejít bez kazet a seminářů a jiných pomůcek. Ale možná se budete chtít vydat cestou, na které budete pro úspěšné fungování vašeho podniku potřebovat kazety a semináře. Záleží jen na vás. Veškeré pomůcky, které vám podpůrný systém nabízí jsou připraveny pro vaší pomoc. Lidé často hledají zkratky. Ale nejlepší zkratkou je využívání pomůcek a kráčení po prošlapané a ověřené fungující cestě .
Za vstup se musí platit hodně peněz.Vysoký vklad je znakem podvodných systémů, které žijí pouze z vkladů. V Amway žádný vysoký vklad nevkládáte. Vy si zakoupíte licenci, jejíž základní cena je 1280,- Kč a obsahuje spoustu užitečných pomůcek nutných pro rozjezd vašeho podnikání, v některých podpůrných systémech si můžete zakoupit tuto soupravu rozšířenou o sadu desíti výrobků za 2628,- Kč. To rozhodně nejsou vysoké vklady. Je to cena za reálnou hodnotu, kterou dostanete do ruky a máte záruku na vyzkoušení a pokud odstoupíte od smlouvy, náklady se vám vrátí.
Z ceny licence se nevyplácí žádné odměny člověku, který vás přivedl. Za napojení nového člověka se nevyplácí žádné provize.
Někdo namítne, proč vůbec něco platit. Když vstoupím, měli by být rádi a ne abych za to platil. Jenže to je právě ten vtip, že vy nikam nevstupujete. Vy otevíráte podnik. Zkuste otevřít jakýkoliv jiný podnik se 3000,- kapitálu. V jakém jiném podniku máte "zkušební dobu" po kterou nic neriskujete??
Ti na začátku to měli snadnější.Lidi si myslí, že teď už je v Amway těžké uspět. Že na začátku, když nebyl "trh nasycen" to bylo snadné. Ale to je obrovský omyl. Jednak trh není stále nasycen a dlouho ještě nebude, navíc ti pionýři, průkopníci kteří začínali v tomto byznysu se museli potýkat s mnohými problémy, které dnes neexistují. Oni doslova museli proklestit cestu, všechny zkušenosti s budováním museli zaplatit svými omyly a slepými uličkami. Teď je naprosto jiná situace. Člověk nemusí tápat a vymýšlet vlastní cesty. Celý systém je lety osvědčen, na každou situaci existuje návod a způsob řešení. Jsou k dispozici profesionální pomůcky, nové technologie jako internet, mobilní komunikace, atd. nesmírně ulehčují spousty činností, atd. Lidé, kteří neuspějí dnes, se všemi soudobými vymoženostmi, by těžko uspěli na začátku!
Když vstoupím,musím shánět lidi.Lidi se velmi bojí, že by museli shánět lidi. Je to zbytečný strach, vycházející z paradigmatu, že Amway je pyramida postavená na shánění lidí. Lidi mají falešnou představu o tom, že budou muset rozdávat lístečky v metru, apod. a to je děsí. Jak už jsme zmínili existuje mnoho možností jak tento byznys rozvíjet. Je pravda, že jednou z nejvýhodnějších možností je duplikace. K duplikaci jsou potřeba lidi. Kde je vzít? Musím je tedy shánět? Je to mnohem jednodušší, než si lidi umí představit. Prostě a jednoduše se lidí, které znáte, ZEPTÁTE. V tom je obrovský rozdíl! Ti lidé se "seženou" sami. Vy řeknete "mám to a to a nabízím ti to a to" a oni sami se rozhodnou, zda je to zajímá či ne. Vy ovšem máte velkou zodpovědnost. Ne za jejich rozhodnutí, ale za způsob jak se jich zeptáte. To je velmi důležité. A právě při tomto procesu se ukáže důležitost podpůrného systému, který vám pomůže udělat to nejlíp, jak to jde.
Spousty lidí neuspěli jen proto, že si nenechali poradit a udělali to "po svém". A zklamání, které následovalo po prvním neúspěchu je odradilo.
Neshánějte lidi. Poraďte se se svým sponzorem a zeptejte se jich.
Když vstoupím, jsem někomu podřízen.Nejste. Nemáte šéfa, nadřízeného. Nikdo vám nemůže určovat co, kdy a jak budete dělat. Ale pozor přeci jen musíte něco dodržovat. Existují Obchodní zásady a Etický kodex, které jsou pro každého NVP závazné.
Ti dole vydělávají na ty nahoře.Další častý mýtus. Je zajímavé, že tento argument nejčastěji používají zaměstnanci, kteří ve svém zaměstnání skoro vždy vydělávají na někoho nad sebou. Nebo si myslíte, že v zaměstnání dostane každý zaměstnanec tolik peněz, kolik skutečně vyprodukuje?
V Amway to tak je. Cena zboží je pro každého člena stejná. Veškeré provize, které jsou k rozdělení se vyplácejí odspodu. Ti dole dostanou zaplaceno přesně tolik, kolik vyprodukovali. Teprve zbytek jde nahoru. V Amway byznysu vyděláváte vždycky hlavně na sebe. A proto platí, že si klidně můžete vydělávat víc peněz, než člověk nad vámi.
Proč v mediích převažují negativní zprávy o Amway?To je dobrá otázka. Jedním z důvodů může být, že celý systém Amway je postaven na odstranění medií jako nositele reklamy a tím příjemce peněz. Amway neplatí mediální reklamu, platí své NVP, kteří se starají o obrat. Takže tu máme miliardový byznys, ze kterého neplyne tradičním nositelům reklamy (tisk, rozhlas, televize, atd.) ani dolar... Nechci zevšeobecňovat, ale často je důvodem neprofesionalita a jistá povrchnost novinářů. Nebo neochota věnovat čas studiu dostupných materiálů. A někdy může být důvodem společenská objednávka.
Možná hlavním důvodem, proč převažují negativní zprávy ale je, že je málo pozitivních... Pozitivní zprávy o čemkoli nejsou pro media přitažlivé, protože málokoho zajímají. Takže pokud by bylo 100 věcí na Amway dobrých a jedna špatná, buďte ujištěni, že by se nenašel novinář, který by napsal alespoň o jedné dobré, ale našlo by se hodně novinářů, kteří by psali o té špatné... A to, že že se novináři při referování o těch "špatných" věcech musí uchylovat k šíření polopravd a často i lží, je pro mě důkaz toho, že skutečných problémů a negativ o kterých by mohli objektivně informovat není na Amway tolik.
Radek John, na jednom semináři Amway, kde byl jako host, odpovídal na otázku, proč na Nově není slyšet o Amway - "Buďte rádi. My jdeme po problémech. Pokud něco dobře funguje, není to pro nás zajímavé..."
Samostatnou kapitolou jsou negativní svědectví zhrzených amwayáků, která tak často a rád cituje tisk a která tak často čteme v komentářích po intenetu. Leckdy je za tím pouze neschopnost přiznat vlastní chyby a hledání chyb u druhých, tak oblíbené u nezralých lidí.
Je to dealerství zboží.
Lidé dost často lpějí na slovíčcích. A slovo dealer v lidech vzbuzuje skoro panickou hrůzu. Možná proto, že je často spojováno s drogami. Dealer je v překladu prodejce, ale také obchodník nebo zprostředkovatel. Přesto ho NVP neradi používají, právě pro ten pejorativní nádech, který to slovo má. Takže mnohem důležitější než jak co nazýváme, je co si pod těmi názvy představíme. Já osobně si pod slovem dealer představuji člověka, který naplní auto zbožím a objíždí provozovny, ve kterých se to zboží snaží prodat. Někdo jiný si pod tím slovem představí něco jiného.
Amway je obchodní firma. Prodává zboží lidem, kteří to zboží mohou dále prodávat, anebo nemusí - mohou si ho sami spotřebovat. Je člověk, který si nakupuje zboží pro vlastní spotřebu, za lepší ceny ve velkoobchodu dealer? Je člověk, který do svého oblíbeného obchodu přivede kamaráda, který si tam taky výhodně nakoupí, dealer?
Označit každého, kdo podniká s Amway, slovem dealer je velmi zjednodušené a může to být i velmi nepřesné.
Kdo dělá Amway, přijde o kamarády.Velmi citlivé téma. Dost často zmiňované odpůrci Amway. Řekněme si upřímně, může se to přihodit. Ale popravdě řečeno, to se přeci v životě občas stává. Někdy zjistíme, že ten, kdo vypadal jako kamarád byl jen člověk, který měl společné zájmy jako já a jakmile máme rozdílné zájmy, končí přátelství. To samo o sobě nemá nic společného s Amway. Přestanu chodit na fotbal a začnu chodit na tenis, logicky se změní okruh známých a přátel.
Každý, kdo se pustí do Amway, vidí to jako skvělou šanci. Často se stane, že nejen kamarádi a přátelé, ale třeba i rodina tu šanci nevidí. Mají jiné informace, jiná paradigmata, jiné názory. Pak nastává konflikt. A jedině konflikt vám ukáže, jaký člověk doopravdy je. Jedině vypjaté, krizové situace ukazují opravdový charakter lidí. A často přichází deziluze. Většina vztahů, které takto skončí, by stejně dříve čí později zanikly. Amway nebývá příčinou, spíše takovým katalyzátorem.
Pro ztrátu kamarádů totiž v Amway byznysu neexistují objektivní důvody. Mám litovat, že někdo přestal být mým kamarádem, za to, že jsem mu nabídl podnikatelské partnerství? To asi nebyl opravdový kamarád...
Jednou ze základních věcí, kterou se NVP zabývají, kterou se učí a kterou trénují je budování vztahů. Přátelských vztahů s kýmkoliv, nejen s lidmi, kteří s nimi spolupracují! To je obrovsky důležité. Amway vás trénuje k tomu, abyste kamarády získávali a ne ztráceli. A tuto dovednost můžete využít v jakékoliv oblasti vašeho života.
Na Amway se dá jedině prodělat.Když je člověk hloupý nebo neinformovaný, prodělá na čemkoliv, co kdy začne dělat. :-) Pokud dodržujete základní pravidla byznysu, NEMŮŽETE na Amway prodělat. Naopak si dovolím tvrdit, že na Amway se dá jedině vydělat. Je to jedno z mála podnikání, kdy NIC neriskujete, kdy rozjíždíte firmu s téměř nulovými náklady. Za sebou máte ekonomického giganta jako garanta kvality, tým poradců je vám k dispozici zdarma. Žádné provozní náklady a administrativa v souvislosti se zbožím, skladování, doprava,atd. Předpověditelný růst vašeho obchodu, nezávislost na místě a času podnikání, velmi dobré zisky a neomezený potenciál růstu, atd. atd...
Na seminářích se musí křičet a povinně jásat.Jak už jsme psali několikrát, nemusíte dělat nic, co nechcete. Semináře nejsou stejné. Liší se svou velikostí, atmosférou, programem, osobností spíkra, sytémem, který je organizuje, atd. Ale obecně platí, to vám potvrdí každý řečník, že aktivní účast publika, přístup diváků, ovlivňuje výkon řečníka. Lépe než před strnulým publikem se mluví před nadšenými lidmi, zvláště jedná-li se o motivační seminář. Takže jásání,apod. je vlastně kladná zpětná vazba. Spíkr před nadšeným publikem podá mnohem lepší výkon. Nebo proč si myslíte, že třeba fotbalisti potřebují burácející stadion? Aby se vyhecovali k co nejlepšímu výkonu. Výkon před prázdným zamlklým hledištěm nestojí většinou za nic...
Distributor vystupuje jménem Amway.To není pravda. Každý NVP vystupuje jménem svým. Proto je velká chyba a omyl, svalovat jednání jednoho NVP na firmu Amway. Když vás naštve NVP, naštvala vás jedna konkrétní osoba, ne Amway. Obchodní zásady vyvozují důsledky, kdy chybným konáním NVP je poškozeno jméno Amway. Ale Amway nemůže ručit za jednání NVP, které odporuje pravidlům.
Proto jsou veškeré hlasy, které vytýkají různé "nepravosti jednotlivých NVP" firmě Amway, vedle jako jedle. Pokud říkáte Amway dělá to a to... a máte na mysli, že jednotliví NVP dělají to a to..., je to špatně a pouze tak prohlubujete chybná paradigmata v neznalých lidech.
Amway je podomní prodej drogerie.To už dávno neplatí. Řekl bych skoro desítky let...Podomní prodej Amway svým NVP nedoporučuje. Je zajímavé, jak moc lidí si stále myslí, že Amway je podomní prodej.

Zdroje informací:

Připravuje se...


Autor těchto stránek si přeje zůstat v anonymitě. K jeho osobě uvádíme, že je registrovaným NVP již řadu let, ale v současné době nevyvíjí žádnou aktivní činnost.
Všechny informace zde uvedené jsou volně k dispozici pro další šíření. Stránka je nekomerční, nebyla vytvořena za úplatu ani s vidinou zisku. Veškeré použité obrázky pochází z internetu. Doufáme, že jsme se nedotkli ničích práv.